zdenda.jpg, 5 kB

Proč pracujeme na tomto projektu


Stav dočasného chrupu ve věku předškolním významně ovlivňuje osud stálého chrupu ve věku školním. O orálním zdraví předškolních dětí rozhoduje účinnost primárně preventivních opatření, kterých se dětem dostává především v rodinách, dále pak v kolektivních předškolních zařízeních a stomatologických zařízeních, které děti navštěvují.

Studie dokazují významné snížení hygieny dutiny ústní u mládeže. Výsledkem je zvýšení kazivosti zubů, který má neblahý dopad na trvalý chrup. V období 18 let je vývoj chrupu prakticky ukončen, v parodontu se začínají objevovat známky počínajícího onemocnění a jedinci se stávají sami odpovědnými za své zdraví. Prevence u mládeže by měla obsahovat uvědomění si za své zdraví a naučit efektivní čištění zubů.